Kariera

Nasi pracownicy są najważniejszym zasobem naszych wieloletnich sukcesów, aby móc go zapewnić również w przyszłości, stale poszukujemy zmotywowanych, zorientowanych na zespół i kreatywnych pracowników, którzy dołączą do naszego zespołu.

04/08/2020

Staż

Nasz Program Praktyk oferuje studentom możliwość poznania świata globalnego marketingu i krytycznego myślenia w rzeczywistych sytuacjach korporacyjnych. Stażyści mogą ubiegać się o miejsca w różnych działach naszej agencji i zostaną przydzieleni w oparciu o ich akademickie wykształcenie i zainteresowania po przyjęciu do programu. Role będą się różnić w zależności od potrzeb biznesowych. Staż może rozpocząć się w każdej chwili w ciągu roku.