16. 08. 2017 Blog

Millennials – nie osiągalna grupa docelowa?

Dorosłość osiągnęli przedstawiciele pokolonie zawanego „millenialsami” czy „generacją Y”.

Mężczyźni i kobiety urodzeni pomiędzy 1980 i 2000 rokiem najczęściej dorastali wśród komórek, PC i Ipodów, po ukończonej edukacji, studiach, rozpoczynają życie zawodowe. Krótko mówiąc, odgrywają oni coraz ważniejszą rolę w gospodarce i w związku z tym firmy powinny koncentrować się na działaniach, które dotrą do tej ważnej grupy docelowej.

Co ciekawe, wydaje się, że ta grupa „zwolenników” („Y” wymawiane jako Why „dlaczego?”) funkcjonuje w jakiś inny sposób i dlatego jest trudna do osiągnięcia dla firm konwencjonalnymi metodami. Nawet nawiązanie długoterminowych relacji z tymi klientami jest inne. Ze względu na intensywną ilość mediów i masę treści, która rozciąga się na przeciętny dzień, wielkim wyzwaniem jest stworzenie kampanii, które przyciągają uwagę i ma trwały wpływ na nich. Istnieje jednak skuteczna strategia dotarcia do tej grupy docelowej – poprzez ich wyobrażenie moralności i światopogląd.

 

Jako bardzo świadome społecznie i zorientowane na ludzkość pokolenie, millennials są zmotywowani do udziału w ochronie naszej planety i są zainteresowani bardziej sprawiedliwym światem. Wychowawszy się w czasach licznych ważnych ruchów praw człowieka i dyskursów środowiskowych, „Y” w erze dorosłej znajdują się na znacznym skrzyżowaniu i zdają się być świadomi swojej pozycji. Aktywnie poszukują sposobów zminimalizowania negatywnego wpływu ich zachowania na konsumpcję, a tym samym wywierania pozytywnego wpływu na świat. Ta postawa ma szczególne znaczenie w wyborze produktu i marki.

 

Ten trend behawioralny, tak mocno zakorzeniony w pokoleniu, oferuje firmom z sektora konsumenckiego możliwość sprzedaży ich produktów, aby”zrobić coś dobrego dla planety”. millennials stanowią atrakcyjną grupę docelową dla firm, z którymi można budować nowe relacje z klientami i tym samym zwiększyć sprzedaż. W idealnym przypadku klient nie tylko kupuje produkt lub usługę, ale także „dobre samopoczucie” – niedocenioną strategię w świecie marketingu. Na decyzje zakupowe tej grupy wpływa respektowanie ich wartości i wyobrażenia moralności , jest to skuteczna i atrakcyjna strategia dla konsumentów tego pokolenia.

 

Strategia „marektingu społecznie zaangażowanego”(Cause Marekting) lub „marektingu społeczenego” była już stosowana w USA w latach osiemdziesiątych i od wielu lat jest tendencją – zwłaszcza ze względu na rosnące znaczenie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Niektóre firmy skutecznie zintegrowały tę tendencję z planem marketingowym i dzięki temu mogły w znaczący sposób dosięgnąć millennials. W szczególności firmy reklamują, że przy zakupie produktu lub usługi część ceny zakupu zostanie przeznaczona na inny szczytnny cel lub organizację to wyróżnia daną firmę z tłumu. Jedną z pierwszych i najbardziej znanych niemieckich przykładów jest kampania lasu deszczowego Krombacher – obietnica: marka piwa chroni jeden metr kwadratowy lasu deszczowego od każdej sprzedanej skrzynki piwa. Zazwyczaj firmy wspierają projekt lub organizację, która jest szczególnie ważna dla grupy docelowej, w tym przypadku millennials i których wartości są spójne, przez to zwiększa się reputacja i dochody firmy.

 

Przykładem tego, jak Cause Marketing może głęboko zakorzenić się w strukturze firmy i jej produktach jest start up z Kolonii FOND OF BAGS. Zwycięzca niemieckiej nagrody założycielskiej 2017 założył fimrę w 2010 roku i zatrudnia obecnie blisko 170 osób. Producent torby osiągnął początkowy sukces z ergonomicznym plecakiem dla uczniów szkół podstawowych, ale szybko zaproponował plecaki i toreby dla różnych grup docelowych.

 

Długofalowe zarządzanie jak i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa rozpoczęła się dla producenta toreb od traktowania współpracowników np. poprzez przyjazne miejsca pracy „Buddy-System” czy aktywności zespołowe, które oddziaływują na integrację. W komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej używany jest papier pochodzący z recyklingu. Firma ta regularnie sprawdza firmy partnerskie zajmujące się produkcją w celu zapewnienia przestrzegania ustalonego kodeksu postępowania. Wszystkie informacje na temat szycia i audytu dostępne są na stronie internetowej.

 

FOND OF BAGS realizuje transport towarów drogą morską w celu zapewnienia niższego obciążenia CO2; wysyłka do klienta końcowego jest również neutralna dla CO2. Przy zakupie plecaka z serii „ergopack” klient jest informowany o tym, że do produkcji jego produktu użyto 37,8 butelek PET (0,5 litra), a więc 450 ml oleju, 80 litrów wody i 1770g CO2 w porównaniu z tradycyjnym plecakiem poliestrowym. Mała firma odnosi ogromne sukcesy ze swoją strategią i została uznana przez Niemiecką Fundację na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (Deutsche Nachhaltigkeitsprieis eV) za „Firmę zrównoważonego rozwoju 2016 w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw”.

 

Te przykłady pokazują że przedsiębiorstwa mogą osiągać swoje cele sprzedażowe a także zwiększać przychody, stosując mądrą i długofalową strategię Cause Marketingu. Jednocześnie, poprzez wsparcie projektów społecznych i środowiskowych, budują zaufanie i głębokie relacje z „millennials”, grupą docelową o największym potencjale gospodarczym. Relacja, która przyniesie korzyści w najbliższej przyszłości.

 

Brennan Wertz