04. 08. 2021 Blog

Zrównoważony rozwój komunikuj z taktem i wrażliwością

Zrównoważony rozwój stał się jednym z najistotniejszych tematów, do których muszą odnieść się dzisiaj firmy w Niemczech i na świecie. Ale jak skutecznie stać się „zielonym graczem” na rynku?

Coraz więcej firm zauważa, że konsumenci, podejmując decyzję o zakupie, uwzględniają obok jakości i ceny zrównoważony rozwój. Oznacza to, że wszystkie obszary działalności firmy: rozwój, produkcja, administracja i sprzedaż muszą zostać przeanalizowane, a w razie potrzeby nawet wymyślone od nowa pod tym kątem. Jednak bez silnych, wewnętrznych przekonań co do słuszności takiej postawy, głęboko zakorzenionych w kulturze firmy, zmiana ta może być niemożliwa do przeprowadzenia.

 

Zrównoważony rozwój wymaga odpowiedniej postawy

Jeszcze kilka lat temu zrównoważony rozwój miał w wielu firmach zaledwie status „nice-to-have”. Obecnie ważne jest, żeby faktycznie rozważyć wpływ, jaki nasze działania wywierają na otoczenie i w razie potrzeby podjąć odpowiednie kroki aby je skorygować. Zrównoważony rozwój już dawno stał wszedł do głównego nurtu, co znajduje odzwierciedlenie w niemal każdej deklaracji misji firmy. Jednak powierzchowna wzmianka o zrównoważonym rozwoju w firmowej broszurze lub na stronie internetowej to za mało, aby skutecznie wyróżnić się na tle konkurencji.

 

Również konsumenci stają się coraz bardziej wyczuleni na to, czy firmy po prostu komunikują, że są np. ekologiczne, czy też rzeczywiście włączyły troskę o zrównoważony rozwój do swoich działań operacyjnych i strategicznych.

 

Obecny kryzys związany z COVID-19 stanowi poważne wyzwanie dla wielu organizacji, w tym dla tajwańskiej TAITRA, która musiała wstrzymać większość swoich działań marketingowych. Jej nowo wprowadzona strategia zrównoważonego rozwoju „Sharing is Caring” pojawia się w odpowiednim momencie, aby wypełnić pustkę marketingową, która powstała w związku z pandemią.

Zrównoważony rozwój to więcej niż ochrona klimatu

Mimo że zrównoważony rozwój często utożsamiany jest z troską o środowisko, termin ten oznacza znacznie więcej. Organizacja Narodów Zjednoczonych określa 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które przeplatają się ze sobą w obszarze działań ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. Ta holistyczna strategia, która łączy złożone potrzeby środowiska, społeczeństwa i biznesu może być wzorem dla firm i organizacji. Pokazuje ona, że działania na rzecz ochrony klimatu, zaangażowania regionalnego/CSR i pozycjonowania marki nie powinny być od siebie oddzielone, ale zdefiniowane i dopasowane do siebie jako część strategii firmy.

 

This fact emphasizes the need for a holistic strategy that combines the complex needs of the environment, society, and business. Measures for climate protection, regional commitment/CSR and brand positioning should therefore not be separated from each other but defined and aligned together as part of the company’s overall strategy.

 

Skuteczna komunikacja nt. zrównoważonego rozwoju

Aby idea zrównoważonego rozwoju odniosła sukces w organizacji, pracownicy, klienci i społeczność muszą zostać przekonani do nowej filozofii, jaką się ona kieruje. Stanowi to szczególne wyzwanie pod względem wiarygodnej komunikacji.

 

Ze względu na rosnącą wrażliwość społeczeństw Zachodu, należy zachować ostrożność: gdy konsumenci nie są w stanie dostrzec rzeczywistych wysiłków i postrzegają komunikację jako formę greenwashingu, może to doprowadzić do katastrofy PR firmy. Przesadzona komunikacja zewnętrzna może szybko doprowadzić do obojętności, a nawet braku zaufania. Aby się przed tym uchronić, należy w miarę możliwości dążyć do osiągnięcia celów, które da się zweryfikować ilościowo i które są zrozumiałe. Niepozbawiona samokrytyki i autorefleksji komunikacja buduje również poczucie przejrzystości, co ma pozytywny wpływ na zaufanie do firmy.

 

Chcesz przedyskutować tematów z naszego bloga lub potrzebujesz wsparcia w tworzeniu lub wdrażaniu strategii komunikacji zrównoważonego rozwoju w Niemczech? Zapraszamy do kontaktu. Chętnie przyjrzymy się państwa inicjatywom i porozmawiamy na ich temat.